♦ Najstarsze biblioteki

Wyraz biblioteka pochodzi od greckiego słowa "bibliotheke" oraz słowa "biblion" - książka. Czym jednak jest biblioteka? Słownik języka polskiego PWN podaje, że jest to "instytucja powołana do gromadzenia i udostępniania księgozbiorów". Jednak biblioteka to również miejsce, gdzie gromadzi się liczne książki i czasopisma, które udostępniane są czytelnikom.

Czy wiecie, że w dawnych czasach biblioteki gromadziły książki spisywane na glinianych tabliczkach? Nie znano jeszcze papieru, więc wszystkie "złote myśli" spisywano pismem klinowym na takich właśnie tabliczkach. Najwcześniejsze znane nam zapiski tego rodzaju pochodzą z roku ok. 2600 p.n.e.

zródło: blogiceo.nq.pl
Najstarsze znane biblioteki mają związek ze świątyniami, bowiem tylko kapłani i urzędnicy państwowi potrafili pisać.

Starożytni Egipcjanie swoje księgi spisywali na zwojach papirusu. Najsłynniejszą biblioteką gromadzącą tego rodzaju literaturę była Biblioteka Aleksandryjska, która działała w III w. p.n.e  i liczyła 700 tysięcy zwojów. 

źródło: atociekawe.pl

Z ważnej roli bibliotek zdawał sobie sprawę również Gajusz Juliusz Cezar i planował on założyć bibliotekę w Rzymie. Niestety jego śmierć uniemożliwiła mu to. Pierwszą bibliotekę w Rzymie otwarto dopiero 5 lat po jego śmierci.
Kolejną najznamienitszą biblioteką rzymską była grecko - łacińska Bibliotheka Palatina, założona w 28 r. p.n.e.  Niestety już w 64 r. p.n.e. wielki pożar Rzymu za Nerona zniszczył bibliotekę. Wkrótce została ona odbudowana przez cesarza Domicjana.
      
Biblioteki średniowieczne swoje siedziby miały głównie przy uczelniach i klasztorach, gdyż to głównie mnisi i uczeni potrafili wówczas czytać i pisać. Powiększali one zbiory biblioteczne "za pomocą swoich rąk". Przepisywali oni bowiem książki o tematyce religijnej w swych skryptoriach.

żróło: wieza.org


Dopiero genialny wynalazek Jana Gutenberga umożliwił szerszemu gronu odbiorców dostęp do dzieł literackich.
My również jesteśmy spadkobiercami owego geniuszu.