♦ Lektury dla klasy VII - VIII

Lektura obowiązkowa: 

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz
Aleksander Fredro, Zemsta 
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 
Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę
Charles Dickens, Opowieść wigilijna Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 
Ignacy Krasicki, Żona modna 
Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII 
Juliusz Słowacki, Balladyna 
Stefan Żeromski, SiłaczkaSyzyfowe prace 


Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza, Stanisława Barańczaka. 


Lektura uzupełniająca: 

Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna
Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
Helena Keller, Widzieć przez trzy dni
Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów 
Beata Obertyńska, Z domu niewoli (fragmenty)
Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy 
Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty)
Bogdan Bartnikowski, Dzieciństwo w pasiakach 
Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)
Suzanne Collins, Igrzyska śmierci
Arkady Fiedler, Dywizjon 303 
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945 (fragmenty) 
Nela Mała Reporterka, Nela na kole podbiegunowym 
E.-E. Schmitt, Oskar i pani Róża 

Wybór innych utworów tekstów kultury, w tym wierszy współczesnych poetów i reportaży.